Blogger இயக்குவது.
| புதிய நூல்கள்: பயங்கரவாதி - டிஸ்வரி புக்பேலஸ் | நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை - யாவரும் பப்ளிசர்ஸ் | நடுகல் டிஸ்வரிபுக் பேலஸ் | deebachelvan@gmail.com | 0772487257

புதன், 21 செப்டம்பர், 2016

Mein Kind ist ein Terrorist/ எனது குழந்தை பயங்கரவாதி/ யேர்மனிய மொழியாக்கம்

Ich fragte nicht
wie der Frieden aussehen könnte,
als er mir sagte,
„der Frieden blühe aus ihren Gewehren“.

Ich fragte nicht
wie die Sicherheit aussehen könnte,
als er mir sagte,
„aus ihren Augen könne man die sie erblicken“.

Ich fragte nicht
wie die Militärlager und Buddhastatuen aussehen könnten,
als er sagte,
dass sie in unser Land nicht zu besetzen hätten.

Ich fragte nicht
wie er seine Brüder behandeln sollte,
als er sagte,
dass wir alle Bürger eines Landes sind.

Ich fragte nicht
wohin die Gefangenen verschwunden sind,
als er sagte,
dass niemand vermisst wurde.

Ich fragte nicht
wie das Blut auf den Boden kam,
als er sagte,
„keine unserer Frauen wurde vergewaltigt und getötet,
keine Jugendlichen wurden nackt in eine Reihe gestellt
und keinem wurde in den Hinterkopf geschossen“.

Als er sagte,
dass er noch nie jemanden umgebracht hätte,
lediglich nur Terroristen,
da habe ich ihm gesagt,
„mein Kind ist ein Terrorist “.
0

Poem - Theepachelvan

translation - sugirtha shanmuganathan


Der zeitgenössische Dichter Theepachelvan ist eine bekannte Persönlichkeit der Tamilischen Literatur. Das Gedicht „Mein Kind ist ein Terrorist“ ist sein berühmtestes Werk und wird seit der Veröffentlichung rege diskutiert. Übersetzt wurde es von Sugirtha Shanmuganathan, eine in der Schweiz lebende Tamilin.


குறிப்பு 'எனது குழந்தை பயங்கரவாதி' கவிதையை ஈழத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டு, தற்போது புலம்பெயர்ந்து சுவிஸ் நாட்டில் வாழும் சுகிர்தா சண்முகநாதன் ஜெர்மனிய மொழியில் மொழியாக்கம் செய்துள்ளார்.

0 கருத்துகள்:

வன்னி வளைப்புப் பற்றிய கவிதைகள்

# ஆட்களை இழந்த வெளி
# அடருகிற இரவொன்றில் தின்னப்பட்ட கடல்
# பதுங்குகுழியைவிட்டு அலைகிற வெளி
# பந்துகள் கொட்டுகிற காணி
# மணலில் தீருகிற துயர்
# நிலம் பெயர்ந்தலைய வந்துவிடு
# பயமுறுத்துகிற இருள்
# சுற்றி வளைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வலயம்
# ஆட்களற்ற நகரத்தை தின்ற மிருகம்
# எலும்புக்கூடுகளை வெளியேற்றுவதற்கான வழி
# கடல் நுழைகிற மணற் பதுங்குகுழி
# அறிவிக்கப்பட்ட வலயத்தில் நிறைகிற சுடுமணல்
# தாகம் பாய்கிற நதிக்கான கனவு
# யாருமற்ற நகரின் தெருவினை மிதிக்கிற கொடு நிழல்
# சொற்ப எண்ணிக்கையாக்கப்பட்ட குழந்தைகள்
# சுற்றி வளைக்கப்பட்ட கிராமத்தின் சரணடைகிற பொதிகள்
# மரண நெடில் வெளி இரவு
# கைப்பற்றப்பட்ட நகரம் பற்றியெழுகிற பெருந்துயர்
# மற்றொரு நகரத்தை நோக்கி நடைபெறுகிற படையெடுப்புகள்
# மலைப்பாம்பு காப்பாற்றப்போகிற முட்டைகள்
# மாதா அழைத்து வைத்திருந்த மாடுகள்
# நீர் அறிந்திருக்காத சிலுவைகள்
# தேங்காய்களை தின்று அசைகிற கொடி
#முற்றுகையிடப்பட்ட நகரத்தின் பதுங்குகுழி
#மனிதாபிமானத்திற்கான படைநடவடிக்கை
#அண்மையில் மிதிபடுகிற கடல்
#மரங்கள் பின்வாங்குகிற இன்றிரவு
#நம்மைத் தொடருகிற போர்
#குழந்தைகளை இழுத்துச் செல்லும் பாம்புகள்
#அழிப்பதற்கு பிரகடனம் செய்யப்பட்ட நகரத்தின் கதிரைகள...
#அவகாசத்திற்குப் பிறகான படைநடவடிக்கை.
#பெரிய நகரை தின்கிற படைகள்
#போர்க்களத்தில் சிதைந்த கிராமமும் கிடந்த உடல்களும்
#போர் தொடங்கும் குழந்தைகளின் கனவுகள்

வலைப்பதிவு பட்டியல்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...