Blogger இயக்குவது.
| புதிய நூல்கள்: பயங்கரவாதி - டிஸ்வரி புக்பேலஸ் | நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை - யாவரும் பப்ளிசர்ஸ் | நடுகல் டிஸ்வரிபுக் பேலஸ் | deebachelvan@gmail.com | 0772487257

புதன், 5 செப்டம்பர், 2007

தண்ணீரில் நடந்த பயணம்...

_______________________
எழுதியவர்:தீபச்செல்வன்
______________________

பயணம் திடீரென்று
அறிவிக்கப்பட்டது
எல்லோரும் புறப்பட
தயாராகினார்கள்.

இது நிச்சயமென்றில்லை
இராணுவ விசாரணைக்கு பிறகு
மீண்டும் விடுதிக்கு வரலாம்.

புத்தகங்களை விடுத்து
உடுப்புக்களை சுருட்டி
கட்டினார்கள்
இனி இந்த புத்தகங்கள்
திறப்பதற்கான சூழல்
இல்லாது போகலாம.

நான் அந்த மேசையில்
கடைசியாய் வாசித்தேன்
அழுகையில் விடுதி வெளித்தது.

எல்லாம் இழந்து
வெறும் மனிதர்களாய்
உருவங்கள் நூலகத்தின் கரையில்
போய்க் கொண்டிருந்தன.

ஒரே ஒரு புத்தகம்
எடுத்துவர அனுமதிக்கப்பட்டது.
துயர் நிரம்பிய உனது
ஒளிப்படத்தை
எனது புத்தகத்தில்
மறைத்து எடுத்து வந்தேன்.
அதில் நீ ஏதோ ஒன்றை
இன்னும் பிரதிபலித்தபடியிருந்தாய்.

எல்லோரும் ஒருவலியுடன்
நடந்தார்கள்
சிறைக்குள் இருந்து
இன்னொரு சிறைக்கு
பயணிப்பதைப்போல.

கடைசியாய் என்னையும் அனுப்பி
விடுதிக்கதவை
காவலாளி இழுத்து மூடினான்
தனித்தவனாய் நானும்
எனது புத்தகத்தில்
உனது ஒளிப்படத்தை மறைத்தபடி
தண்ணீரில்
நடக்கத்தொடங்கினேன்.
____________________________

0 கருத்துகள்:

வன்னி வளைப்புப் பற்றிய கவிதைகள்

# ஆட்களை இழந்த வெளி
# அடருகிற இரவொன்றில் தின்னப்பட்ட கடல்
# பதுங்குகுழியைவிட்டு அலைகிற வெளி
# பந்துகள் கொட்டுகிற காணி
# மணலில் தீருகிற துயர்
# நிலம் பெயர்ந்தலைய வந்துவிடு
# பயமுறுத்துகிற இருள்
# சுற்றி வளைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வலயம்
# ஆட்களற்ற நகரத்தை தின்ற மிருகம்
# எலும்புக்கூடுகளை வெளியேற்றுவதற்கான வழி
# கடல் நுழைகிற மணற் பதுங்குகுழி
# அறிவிக்கப்பட்ட வலயத்தில் நிறைகிற சுடுமணல்
# தாகம் பாய்கிற நதிக்கான கனவு
# யாருமற்ற நகரின் தெருவினை மிதிக்கிற கொடு நிழல்
# சொற்ப எண்ணிக்கையாக்கப்பட்ட குழந்தைகள்
# சுற்றி வளைக்கப்பட்ட கிராமத்தின் சரணடைகிற பொதிகள்
# மரண நெடில் வெளி இரவு
# கைப்பற்றப்பட்ட நகரம் பற்றியெழுகிற பெருந்துயர்
# மற்றொரு நகரத்தை நோக்கி நடைபெறுகிற படையெடுப்புகள்
# மலைப்பாம்பு காப்பாற்றப்போகிற முட்டைகள்
# மாதா அழைத்து வைத்திருந்த மாடுகள்
# நீர் அறிந்திருக்காத சிலுவைகள்
# தேங்காய்களை தின்று அசைகிற கொடி
#முற்றுகையிடப்பட்ட நகரத்தின் பதுங்குகுழி
#மனிதாபிமானத்திற்கான படைநடவடிக்கை
#அண்மையில் மிதிபடுகிற கடல்
#மரங்கள் பின்வாங்குகிற இன்றிரவு
#நம்மைத் தொடருகிற போர்
#குழந்தைகளை இழுத்துச் செல்லும் பாம்புகள்
#அழிப்பதற்கு பிரகடனம் செய்யப்பட்ட நகரத்தின் கதிரைகள...
#அவகாசத்திற்குப் பிறகான படைநடவடிக்கை.
#பெரிய நகரை தின்கிற படைகள்
#போர்க்களத்தில் சிதைந்த கிராமமும் கிடந்த உடல்களும்
#போர் தொடங்கும் குழந்தைகளின் கனவுகள்

வலைப்பதிவு பட்டியல்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...